Litva - Symboly a další historie

Státní erb Litovskej republika je Vytis (bílý rytíř). Na heraldika štít s rudě barvy je zobrazení obrněný jezdec (rytíř) na bílo (stříbrný) koňak, držící stříbrný meč nad bolení hlavy ve svůj pravěk ruka. Na levém rameno ma zavěšený modrý štít co zlatý (žlutý) dvojramenný křížem. Sedlo a postroj jsou taky modré barvy. Rukověť meče a vrch pochva, rytíř ostroh, udidlo, podkova, jakož i dekorační částice postroj jsou zlacený barvy.

Prve zmínka o použitelný erb jako státník symbol jsou z rok 1366. Erb je použitý (v podebírat jezdce co zdvihnutí mečem) na pečetidlo velkovejvoda Litvy, Algirdasa, která označuji dokument pocházející z tohoto rok. V 14. a 15. století se objevují také různě variace erb (rytíř a kůň jsou otočení opačný směrovat, jezdec držím v ruka kopii) ale od první polovina 15. století je zobrazování v podebírat, jako ho poznám dnes.Zpočátku bol rytíř interpretovat jako vládce krajina, později jako bojovník vyháním nepřítel z vlastenec. Takové pojímání bylo populárně zejména v 19. a první polovina 20. století a ma také opodstatnění v historický událostech. Je známe, že v rvačce při Zalgiris (Grunwald), kde spojenci Polsko-Litovské války rozdrtili armádu německého rádu, čím zastavit jeho expanze dále na východ, třicet z celků počtář padesát litevský regimentov bojovat pod vlajkou, na které bol vyobrazení Vytis.
S menší změnou byl Vytis státní symbol Litovskeho velkovejvoda až do rok 1795, kdypak bol po anexie Ruskom začleněný do imperiálně státník emblém. Taky po vytvoření Litovsko-Polskeho společenství bol Vytis vyobrazení na státník emblém spolu s polský orloj. Stejně jako Litovcania, také Bielorusi pokládat Vytis za jejich národní emblém.
Po obnovení nezávisle stát v letech 1918 - 1919 bolení ustanovení speciální komise na výběr nejlepších variace erb Vytis ze 16. století a vytvoření státník emblém. Vy-tis bol státní emblémem do rok 1940. Pro používání erb platící od tohoto rok takového jisté pravidla jako pro vlajka - vězení anebo deportace. Vy-tis bol jako státní symbol legalizované znovu 11. marcipán 1990 respektive 10. duben 1990 (stařeček barvy byli znovu obnovení 4. září 1991).


Hymna:

Tautiška giesmė

  Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumas prašalina,
Ir šviesta, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi!
Litva, domovino naše,
Ty hrdinská krajino,
Z minulosti tvoji synovia
Nech naberajú silu.

Nech tvé děti jdou
iba chodníkmi čestnými,
Nech pracujú pre tvoje blaho
A ľudí dobro.

Nech slnko v Litve
Temnotu zaženie,
A svetlo, a pravda
Naše kroky nech sprevádza.

Nech láska Litvy
Horí v našich srdciach,
V mene tej Litvy
Jednota nech kvitne
 


Autorom hudby a textu je Dr. Vincas Kudirka
 

 

©2008 Lietuva CZ website TRAVEL  - L two two

Reklamní prostor